PROBAJ BESPLATNO - POLITIKA PRIVATNOSTI
PROBAJ BESPLATNO – POLITIKA PRIVATNOSTI


RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

Pravno lice nadležno za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših ličnih podataka je:
Didi&Co d.o.o. Beograd-Vračar
Gospodara Vučića 11
11000 Beograd
e-mail: office@didiandco.com

(u daljem tekstu „Rukovalac“ ili „Didi&Co“)

Cilj ove Politike privatnosti je da Vam pruži informacije u vezi sa prikupljanjem, obradom i korišćenjem Vaših ličnih podataka (u daljem tekstu „Obrada“ ) u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon”)

PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA I PRAVNI OSNOV

Lični podaci su informacije koje Vas identifikuju, kao što su ime i prezime, e-mail, poštanska adresa, kao i svaki drugi podatak koji se neposredno ili posredno odnosi ili može da se odnosi na Vas kao fizičko lice.

Sve lične podatke Didi&Co prikuplja direktno od Vas prilikom prijave u članstvo probaj besplatno tj. registracijom na našem veb sajtu, učestvovanjem u anketama na Vašem profilu u okviru našeg veb sajta, naručivanjem proizvoda iz naše online prodavnice, slanjem upita ili prilikom prijave na newsletter.

Sve Vaše lične podatke Obrađujemo uz Vaš pristanak koji prikupljamo u svakom pojedinačnom slučaju, kada nam je Obrada potrebna za zaključenje i ispunjenje ugovora sa Vama, kada je to neophodno za ispunjenje određenih zakonskih obaveza ili kada za to imamo legitimni interes. Pravni osnov koji koristimo zavisi od svrhe za koju prikupljamo Vaše lične podatke. Više o svrsi Obrade ličnih podataka možete da pogledate u odeljku „Vrste ličnih podataka koje prikupljamo“.

Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza. Dostavljanje svih ostalih ličnih podataka je dobrovoljno, s tim da ukoliko nam u određenim situacijama uskratite neke od ličnih podataka, imajte na umu da nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo određene usluge, kao što je na primer dostava probaj besplatno kutije na kućnu adresu.

DELJENJE LIČNIH PODATAKA

U cilju pružanja naših usluga, Vaše lične podatke možemo da dostavimo našim partnerima koji pružaju usluge u ime Didi&Co (na primer kurirske službe). U takvim slučajevima, naš odnos sa partnerima i način zaštite Vaših ličnih podataka obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom. U slučaju da neki od naših partnera nema registrovano sedište u Republici Srbiji i da je neophodan prenos ličnih podataka u druge zemlje, takav prenos će biti izvršen u skladu sa članom 64. i 65. Zakona.

Ukoliko sa našeg sajta odlučite da pristupite Facebook, Youtube, Instagram ili drugom zvaničnom nalogu naših partnera, to činite po sopstvenom izboru. Vaša aktivnost na sajtovima naših partnera, linkovanih preko našeg sajta, je isključivo Vaša odgovornost i ista podleže politici privatnosti i pravilima sa tih sajtova.

Kompanija Didi&Co garantuje da neće prodati ili iznajmiti Vaše lične podatke trećoj strani. Vaše podatke možemo eventualno dostaviti državnim organima, ukoliko nam to bude naloženo od strane suda ili neke druge državne ustanove u skladu sa Zakonom, a o čemu ćemo Vas u svakom konkretnom slučaju obavestiti.

VRSTA LIČNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo nekoliko kategorija ličnih podataka, u zavisnosti od konkretnog zahteva upućenog od strane Vas, a na način kako je navedeno u nastavku:

- Registracija na veb sajtu

Ukoliko želite da napravite nalog na našem veb sajtu, od Vas zahtevamo informacije kao što su ime, prezime, adresa, pol, datum rođenja, telefonski broj i email pošta.

Kada se registrujete, pored navedenih ličnih podataka u okviru naloga, svaki član može da označi određene kategorije interesovanja (poput Vaše profesije, kupovnih navika, omiljenih brendova, proizvoda i slično). Svi prikupljeni lični podaci, namenjeni su definisanju Vašeg profila, kako biste bili odabrani za slanje proizvoda koji odgovaraju Vašim interesovanjima i potrebama. Svi navedeni lični podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj bazi, ali bez informacija o ovim ličnim podacima nećete moći biti izabrani za slanje probaj besplatno kutije. Ovi podaci iz odgovora na upitnike čuvaju se odvojeno od ostalih kontakt podataka na profilima naših članova.

Neophodno je da svi podaci koje ostavite u okviru profila budu tačni kako bismo na adekvatan način mogli da definišemo Vaš profil, pošaljemo probaj besplatno kutiju i na osnovu poslatih uzoraka formiramo evaluacione upitnike za njihovu ocenu.

Napominjemo da ni u kom slučaju ne prikupljamo posebne kategorije podataka, kao što su podaci koji se odnose na Vaše rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao ni obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka, podataka u vezi zdravstvenog stanja, seksualnog života ili seksualne orijentacije.

- Popunjavanje upitnika

Nakon slanja probaj besplatno kutije, dostavićemo Vam evaluacioni upitnik kako bi ocenili uzorke koje smo Vam poslali. Ove podatke takođe dostavljate na dobrovoljnoj bazi na osnovu Vaše saglasnosti.

Vašim učešćem u istraživanju, sakupljamo Vaše odgovore, kombinujemo ih sa odgovorima drugih članova i dostavljamo rezultate u statističkoj formi našim klijentima. Svi ovi podaci se koriste isključivo u svrhu istraživanja tržišta i aktivnostima koja ta istraživanja podrazumevaju.

Tako na primer, prilikom kreiranja pomenute statističke forme, možemo koristiti deo podataka profila članova panela u anonimnom obliku statističkih podataka, kao što su pol, starosna grupa i distribucija uzoraka po geo zoni (na osnovu poštanskog broja). Klijenta obaveštavamo o tome koji procenat od svih muškaraca i žena je u datoj starosnoj grupi i geo zoni odgovorio na određena pitanja u evaluaciji uzoraka. Pri svim analizama i obradi odgovora iz upitnika, klijenti ne dobijaju nikakve lične podatke o našim članovima.

- Nagradni konkurs
Za potrebe učestvovanja u nagradnim konkursima, prikupljamo lične podatke u skladu sa pravilima nagradnog konkursa. Da bi učestvovali u nagradnom konkursu i dodelili Vam nagrade, od posebne važnosti su Vaši podaci o imenu i prezimenu, adresi i broju telefona.

Tačnost ovih podataka je od izuzetne važnosti iz razloga što nedostavljanje nagrade dobitniku zbog netačnih ličnih podataka, odbijanja prijema ili nepreuzimanja proizvoda se neće stavljati na teret organizatoru kao neispunjenje obaveze.

- Newsletter i slanje obaveštenja
Ukoliko želite, povremeno možemo da Vam pošaljemo obaveštenja promotivne prirode, kako bi bili u toku sa našim aktivnostima.
Ova opcija nije obavezna, tako da u svakom momentu možete da se odjavite sa naše mejling liste koristeći opciju „Unsubscribe“ prilikom prijema e-maila.
Pored obaveštenja promotivne prirode, u cilju adekvatnog pružanja naših usluga, poslaćemo Vam obaveštenje na e-mail adresu i u sledećim situacijama:
- Kao potvrdu registracije, svaki novi član, dobiće mail koji je automatski generisan.
- Obaveštenje o nepotpunoj registraciji i smernicama za završetak i odustajanje od registracije.
- Obaveštenje kada Vaša probaj besplatno kutija bude poslata, kako biste znali kada je možete očekivati, kao i koji su dalji koraci: kada će Vam biti dostupne online evaluacije poslatih proizvoda/uzoraka, za koji period bi trebalo da popunite evaluacije poslatih proizvoda/uzoraka, koliko poena i na koje sve načine ih možete osvojiti.
- Obaveštenje članovima koji su postali naš ekspert uz dodatne informacije u vezi sa tim članstvom i ostvarenim pogodnostima.
- Obaveštenje, odnosno potvrdu o zameni Vaših poena za proizvode u online prodavnici za eksperte, zajedno sa podacima o isporuci.

- Kontaktiranje sa Didi&Co
U zavisnosti od vrste upita koji nam pošaljete možemo da prikupljamo Vaše podatke kao što je navedeno pod odeljkom „Registracija na veb sajtu“. Ovi podaci se prikupljaju kako bi na adekvatan način mogli da Vam odgovorimo na poslati upit i na taj način obezbedimo Vaše zadovoljstvo.
LICA MLAĐA OD 15 GODINA

Didi&Co ne Obrađuje namerno lične podatke od lica koja su mlađa od 15 godina, osim uz izričitu saglasnost njihovih roditelja/staratelja. Mi ohrabrujemo roditelje/staratelje lica ispod 15 godina da redovno proveravaju i kontrolišu svoju decu pri upotrebi interneta.

U probaj besplatno kutiji mogu se naći proizvodi za lica mlađa od 15 godina, ali isključivo po zahtevu roditelja. Redovnim kontrolama i proverama unetih podataka, potvrđujemo Vaš identitet i adresu. Ukoliko utvrdimo lažne i netačne informacije, imamo pravo da prekinemo Vaše članstvo.

ZAŠTITA VAŠIH INFORMACIJA

Zaštita svake vrste informacija dobijenih od strane posetilaca i probaj besplatno članova, na našoj veb stranici je od izuzetne važnosti za nas. Uveravamo Vas, da smo potpuno posvećeni zaštiti bezbednosti svih dobijenih podataka i preduzeli smo neophodne mere sigurnosti za sprečavanje gubitaka, zloupotrebe ili izmene Vaših ličnih podataka.

KORIŠĆENJE KOLAČIĆA I LOG FAJLOVA

„Kolačići” se šalju od strane internet servera i čuvaju na hard disku Vašeg računara. Mi ih koristimo za optimizaciju svojih aktivnosti, na primer za praćenje Vaše aktivnosti na našem veb sajtu radi boljeg prikaza, analize unapređenja pregleda informacija na veb sajtu, lakše prepoznavanje ciljnih grupa za određene proizvode, praćenja popunjenih evaluacija i druge aktivnosti koje vode ka boljem radu veb sajta, kontroli i bezbednosti radi sprečavanja zloupotreba.

Koristimo kolačiće koji prate informacije o posećenosti našeg sajta: koje stranice posećuju posetioci, koliko se zadržavaju na svakoj stranici, da li su na sajt probaj besplatno došli preko nekog banera postavljenog na nekom drugom sajtu i prikupljanje demografskih podataka o našoj bazi korisnika u celosti. Ne povezujemo ove podatke sa Vašim ličnim podacima.

Ukoliko ne prihvatite ove kolačiće ili izmenite postavku u Vašem internet pretraživaču i tako isključite kolačiće, sajt možda neće raditi ispravno, nećete biti u mogućnosti da vidite sve menije i informacije, a neće moći ni da u potpunosti iskoristite sve mogućnosti, predstavljene na sajtu probaj besplatno.

„Log fajlovi” nose informaciju o Vašoj IP adresi, koji internet pregledač koristite, vrsta platforme na kojoj radite (Windows 98, 2000, XR i dr.), vreme i datum, i slično. Ove informacije mi koristimo isključivo za administraciju i radi prilagođavanja naše internet stranice boljem pregledu na Vašem uređaju. Ove informacije nećemo ukrštati sa Vašim podacima ostavljenim u evaluacionim upitnicima o proizvodima/uzorcima.

„Plugins“ (dodaci) za društvene mreže

Dodaci za društvene mreže („plugin-ovi“) se upotrebljavaju na našoj veb stranici, za naš nalog na Facebook-u. Tim nalogom upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dablin 2, Irska, u skladu sa svojom politikom privatnosti. Takođe, na našoj veb stranici postoje funkcije za „Like i „Share na društvenim medijima. Ove interakcije su takođe regulisane politikama privatnosti kompanija koje su vlasnici društvenih mreža.

Iz razloga vezanih za privatnost podataka, odlučili smo da našem veb sajtu ne koristimo neposredne dodatke za društvene mreže. Umesto toga, upotrebljavamo tzv. „Shariff“ rešenje. Pomoću Shariffa, u mogućnosti smo da odredimo kada i da li će se uopšte podaci slati operatoru konkretne društvene mreže. Iz tog razloga, nema automatskog prenosa podataka društvenim mrežama kao što su Facebook, Google+, Twitter ili Pinterest kada jednom pristupite našim internet stranicama. Podaci će se prenositi društvenim mrežama samo ukoliko sami kliknete na određeno dugme društvene mreže (npr. „Prosledi dalje“, „Podeli“ ili „Podeli s prijateljima“). U tom slučaju, Vaš internet pretraživač uspostavlja vezu sa serverima konkretne društvene mreže. Klikom na konkretno dugme pristajete da Vaš internet pretraživač stvori vezu sa serverima odgovarajućih društvenih mreža i da prenosi podatke o korišćenju operatoru konkretne društvene mreže i obrnuto. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad prirodom i obimom podataka koji tada prikupljaju društvene mreže.

Analitika internet stranica (Google Analytics)

Ovaj veb sajt koristi Google Analytics, servis kompanije „Google“ za analizu internet stranica. Google Analytics upotrebljava specifičnu vrstu kolačića koji se skladišti na Vašem kompjuteru i omogućava analizu Vašeg korišćenja našeg veb sajta. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet (takozvano IP maskiranje).

Ovi kolačići omogućavaju našem veb sajtu da sačuva već dostavljene informacije (kao što su registrovano ime i lozinka) pa Vam mogu ponuditi poboljšane i personalizovane funkcije na osnovu tih informacija. Ovi kolačići prikupljaju i pohranjuju samo anonimne podatke i ne prate Vaša kretanja na drugim veb sajtovima. Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako se naša veb stranica upotrebljava, a u cilju da se poboljša njihova atraktivnost, sadržaj i funkcionalnost. Ovi kolačići nam pomažu, na primer, kako bismo utvrdili jesu li i koje stranice našeg veb sajta posećivane, te za koje su korisnici sadržaja posebno zainteresovani. Posebno beležimo broj poseta veb sajtu, broj posećenih stranica veb sajta, vreme provedeno na našem veb sajtu, redosled posećenih stranica, koji su Vas pretraženi pojmovi doveli do nas, geo zona iz koje se pristupa i udeo mobilnih uređaja koji pristupaju našim internet stranicama. Takođe, beležimo kretanja, klikove i listanja pomoću kompjuterskog miša kako bismo razumeli koja su područja našeg veb sajta od posebnog interesa za korisnike. Zahvaljujući navedenom, možemo da prilagodimo sadržaj našeg veb sajta prema potrebama naših članova i posetilaca i da optimizujemo našu ponudu i sadržaj.

Funkcije oglašavanja usluge Google Analytics implementirane na ovoj veb lokaciji uključuju demografske podatke usluge Google Analytics i izveštavanje o interesovanjima posetilaca ovog veb sajta. Zajedno koristimo kolačiće prve strane (npr. Kolačići Google Analytics-a) kako bismo u anonimnom obliku ocenili demografske karakteristike i interesovanja posetilaca našeg veb sajta. Koristimo ove informacije kako bismo isključivo poboljšali naš veb sajt.

Više informacija o zaštiti ličnih podataka u vezi sa Google Anaytics možete da potražite na internet stranici https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Upotrebu Google Analytics možete da podesite
- podešavanjem softvera Vašeg internet pretraživača ili
- putem postavki Google oglasa na https://www.google.com/ads/preferences/?hl=hr

ČUVANJE LIČNIH PODATAKA

Lični podaci se čuvaju onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome uvek vodimo računa o zakonskim rokovima čuvanja ličnih podataka.

Kada su u pitanju Vaši lični podaci koje dostavljate prilikom kreiranja profila, ovi lični podaci se Obrađuju sve do brisanja Vašeg profila, odnosno povlačenja date saglasnosti. Pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.
Podatke prikupljene na osnovu saglasnosti obrisaćemo i pre povlačenja saglasnosti, ukoliko se ostvari svrha za koju su lični podaci prikupljeni (kao što su na primer podaci o učesnicima u nagradnim konkursima).

Nakon povlačenja saglasnosti, Vaši podaci o interesovanjima i popunjenim upitnicima o poslatim uzrocima će biti depersonalizovani.

Brisanje profila, odnosno povlačenje saglasnosti možete da učinite na sledeći način:
1. U okviru opcije „Pomoć“ u okviru Vašeg profila. Pronađite opciju „Zatvori profil“.
2. Slanjem e-maila na adresu: korisnici@probajbesplatno.com

PRAVA PO OSNOVU ZAKONA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA

U svakom trenutku možete nam se obratiti sa nekim od navedenih zahteva:
• da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće, strane ili kategorije trećih strana sa kojima se Vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke.
• da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih podataka;
• da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku, legitimnom interesu ili ukoliko podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni;
• da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka, ukoliko osporavate tačnost podataka o ličnosti u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podatka o ličnosti, ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, a ne želite da se podaci obrišu, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da nam više nisu potrebni Vaši podaci;
• da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom;
• da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Za sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa Politikom privatnosti, možete nas kontaktirati putem kontakt podataka navedenih na početku ove Politike privatnosti.

PROMENE U POLITICI PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo da izmenimo ovu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku. U tom slučaju ćete biti unapred obavešteni na ovoj stranici, putem e-pošte ili zvaničnog obaveštenja na našem veb sajtu. Nastavak korišćenja sajta nakon izmena Politike privatnosti i obaveštenja o istom, podrazumeva da prihvatate izmene.