Pravila i uslovi korišćenja, koji su ovde navedeni, regulišu pristup i korišćenje Probaj Besplatno sajta, registraciju, Vaše učešće u evaluaciji proizvoda/uzoraka, kreiranje Vašeg profila, status Eksperta, sakupljanje i korišćenje prikupljenih poena.

VAŽNA NAPOMENA: MOLIMO VAS DA PROČITATE PAŽLJIVO CEO DOKUMET!
Ova Pravila i uslovi korišćenja predstavlja zvanični, pravno važeći, ugovor između Vas kao člana (u dalje tekstu „vi“, „vama“) i Probaj Besplatno (odnosno osnivačke kompanije Didi&Co.doo Beograd, a u daljem tekstu „mi“, nama“) za korišćenje i pristup našem sajtu www.probajbesplatno.rs (u daljem tekstu „sajt“) i sa nama povezanim aktivnostima, softverom, loyalty programima i drugim uslugama koje vam pružamo putem sajta (u daljem tekstu „Usluga“).

Pristupom ili korišćenjem naših usluga, saglasni ste sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja, bez obzira da li ste registrovani član. Ukoliko bilo koja stavka ovog Ugovora nije prihvatljiva za Vas i neće biti u budućnosti, kao ni buduće izmene koje budemo uvodili, nemojte koristiti naše Usluge. Ukoliko nastavite da koristite našu Uslugu, kao i buduće promene u okviru ponude usluga, smatraće se da Ste saglasni sa ovim Ugovorom u celosti.

VAŠOM REGISTRACIJOM, PRIHVATATE DA ĆETE SE VODITI OVIM PRAVILIMA I USLOVIMA KORIŠĆENJA TOKOM VAŠEG ČLANSTVA.


1. KORIŠĆENJE NAŠE USLUGE – VAŠE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

a. Naša usluga realizuje se u promotivne i informativne svrhe. U svim slučajevima Vaša je odgovornost da procenite tačnost, pravovremenost, upotrebu i korisnost sadržaja probaj besplatno kutije (detalji pod stavkom 6). Mi ne garantujemo i nismo odgovorni za tačnost, pravovremenost, upotrebu, korisnost i pouzdanost baziranih na mišljenju, savetu ili izjavi bilo koga drugog osim naših ovlašćenih saradnika, partnera ili zaposlenih, i to samo dok deluju u službenom svojstvu.
b. Naš sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji su pod nadležnošću trećih lica. Mi ne kontrolišemo, ne proveravamo, niti dajemo saglasnost za sadržaj sajtova trećih lica. Preuzimate odgovornost za posećivanje, korišćenje i aktivnosti na sajtovima trećih lica, njihovim uslugama i proizvodima. Molimo vas da pročitate Pravila i uslove korišćenja svakog od tih sajtova, jer se razlikuju od naših.
c. Saglasni ste da ćete koristiti naše Usluge za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu, u skladu sa ovim Ugovorom i u skladu sa svim dodatnim, specifičnim pravilima korišćenja Usluge.
d. Saglasni ste da će sve informacije o Vama, koje nam prosledite, biti tačne, važeće, ispravne i potpune, kao i da ćete ih ažurirati u slučaju promena i prilikom otvaranja mogućnosti dodatnih unosa u registracione upitnike, upitnike po kategorijama. Mi zadržavamo pravo da Vam ograničimo ili blokiramo korišćenje i pristup sajtu, ukoliko nam dostavite, ili imamo osnovanu sumnju da ste nam dostavili neistinite, netačne, zastarele ili nepotpune informacije o sebi.
e. Saglasni ste da ćete povremeno proveriti ovu stranicu (Uslove korišćenja) radi provere izmena koje mogu da utiču na Vas i Vaše članstvo. Zadržavamo pravo na izmene odredbi ovog Ugovora, kao i da blokiramo korisnika bez prethodne najave, razloga i odgovornosti. O svim izmenama koje utiču na Vaše članstvo bićete obavšteni.  
f. Prihvatate i razumete da Vam se registracijom na sajtu ne garantuje da ćete dobiti bilo šta u zamenu za korišćenje naših Usluga, uključujući, ali ne ograničavajući na besplatne proizvode, uzorke, vaučere i druge promotivne pogodnosti.
g. Mi našim članovima nudimo besplatne proizvode, uzorke, vaučere i druge promotivne pogodnosti koje odgovaraju individualno članovima i specifičnim zahtevima izabrane ciljne grupe (uključujući ali ne ograničavajući se na selekciju naših klijenata i informacija koje nam Vi prosledite putem registracije i evaluacije). Uslovi izbora ciljne grupe (individualnih članova) određuje isključivo probaj besplatno tim u skladu sa trenutnim kampanjama koji važe za svaki pojedinačan ciklus slanja probaj besplatno kutije.
h. Prihvatate i saglasni Ste da ćete testirati, probati i iskoristiti sadržaj probaj besplatno kutije, koja je poslata na Vaše ime. Prihvatate i razumete da ćete za svaki poslati besplatan proizvod, uzorak, vaučer i drugo popuniti detaljno, iskreno i tačno evaluacione upitnike u naznačenom vremenskom periodu.
i. Prihvatate i razumete da je korišćenje naših Usluga, uključujući bez ograničenja, čuvanje podataka i/ili drugih informacija na serveru našeg sajta ili na bilo koji način povezanih sa našom uslugom, biti isključivo na Vaš sopstveni rizik. Mi nemamo obavezu za povraćaj („back-up“) ovih podataka, dokumenata, informacija i/ili drugih materijala. Mi zadržavamo pravo da ograničimo količinu podataka, informacija i/ili drugih materijala ili da izbrišemo podatke, dokumenata, informacije i/ili druge materijale postavljene na našem sajtu ili korišćenih u vezi sa našom Uslugom, iz bilo kog razloga, uključujući bez ograničenja, ako smatramo, po isključivo našem izboru, da se time krši ovaj Ugovor i/ili zakon.
j. Vaše lične informacije, kao i podatke koje ostavite u upitnicima, biće korišćene u skladu sa našom Politikom privatnosti. Vaši lični podaci neće biti prosleđeni trećem licu bez Vaše saglasnosti. Naš cilj je da Vaše članstvo bude prijatno iskustvo. Naša Politika privatnosti reguliše prikupljanje, korišćenje i otkrivanje ličnih informacija, kao i drugih ličnih podataka od strane probaj besplatno tima. Naše usluge koristite potpuno dobrovoljno i zato ćemo prikupiti, obraditi i distribuirati Vaše lične informacija u skladu sa ovim PRavilima, Politikom privatnosti i uz Vaš pristanak. Ova dobrovoljna data saglasnost može da se opozove samo ukoliko obrišete sopstveni profil, isključivo bez retroaktivnog dejstva.
k. Povezivanjem sa našim sajtom putem društvenih mreža, uključujući i naše profile na društvenim mrežama (poput Facebook-a, Instagram-a, Twitter-a i sl.), dajete nam odobrenje za pristup i korišćenje informacija, sadržaja i/ili materijala koje ste dostavili tom servisu.
l. Odgovorni ste isključivo vi, za komunikaciju sa drugim članovima probaj besplatno. Imamo pravo, ali ne i obavezu, da pratimo interakcije i druge aktivnosti među članovima i korisnicima naših Usluga.
m. Odgovorni ste, isključivo Vi, za čuvanje lozinke Vašeg naloga na našem sajtu. Prihvatate i razumete važnost čuvanja lozinke i onemogućavanje drugim licima pristup Vašem profilu na našem sajtu. Nismo odgovorni za bilo kakve gubitke nastale korišćenjem imena i lozinke od strane trećeg lica, osim kada se nastala šteta može pripisati nemaru od strane našeg sajta. Ukoliko zaboravite lozinku, možete podesiti novu, izborom opcije Zaboravljena lozinka na stranici za unos imena i lozinke. Tada ćete dobiti mail sa linkom ka stranici na kojoj možete podesiti novu lozinku. Naravno, ova opcija podrazumeva da vam je mail adresa, uneta tokom registracije, aktivna i da je niste zaboravili. Ukoliko se desi da Ste zaboravili mail adresu ili ona više nije aktivna, kontaktirajte nas putem maila korisnici@probajbesplatno.rs pa ćemo uraditi sve što možemo da obnovimo Vašu lozinku i generalne podatke.
n. Prihvatate i razumete da je moguće otvoriti jedan profil sa Vašim podacima. Nije moguće otvoriti više profila na istoj poštanskoj adresi, mail adresi i broju telefona.
o. Prihvatate i razumete da sadržaj sajta, usluge kao i odredbe ovog Ugovora, možemo promeniti bez prethodne najave. Prihvatate i razumete da ćemo vam odbiti pristup sajtu ili pružanje usluge (trajno ili privremeno) po isključivo našem nahođenju, bez odgovornosti i prethodnog obaveštenja.
p. Razumete i saglasni Ste da usluge koje pružamo ovim Ugovorom, mogu da se promene bez prethodne najave. Saglasni Ste da možemo odbiti ili prestati da pružamo naše usluge (trajno ili određeni vremenski period) Vama ili članovima generalno, bez odgovornosti i prethodne najave. Saglasni Ste da, u slučaju blokiranja Vašeg profila, nećete imati pristup Uslugama, podacima na Vašem profilu i drugim podacima na Vašem nalogu.
q. Razumete i slažete se da naše Usluge koristite na svoj sopstveni rizik.
r. Saglasni Ste da ste jedino Vi odgovorni za sadržaj koji plasirate, kreirate ili prosleđujete dok koristite naše Usluge.


2. KORIŠĆENJE NAŠE USLUGE – KODEKS PONAŠANJA

Kao član i korisnik naših Usluga, obavezujete se da ćete se pridržavati Kodeksa ponašanja, odnosno da nećete:

a. Koristiti naše Usluge i pristup sajtu u nelegalne, zakonom zabranjene radnje, ili u bilo koje svrhe koje su u suprotnosti sa ovim Ugovorom, zakonom, regulativama i propisima.
b. Otkriti lozinku vašeg naloga trećem licu, radi njegovog korišćenja Usluga.
c. Prodavati, kopirati, distribuirati, prenositi ili na drugi način dozvoliti trećem licu da koristi i ima pristup našim Uslugama, sadržaju sajta i sadržaju probaj besplatno kutije, u bilo koju svrhu, osim ako to izričito nije dozvoljeno u pisanoj formi od strane probaj besplatno tima.
d. Ukloniti bilo koju oznaku autorskih prava, brenda, patenta i drugih zaštitnih znakova i vlasničkih naziva sa bilo kog sadržaja sajta ili usluga.
e. Koristiti naš sajt i Usluge na bilo koji drugi način koji nije dozvoljen ovim Ugovorom.
f. Registrovati se kao član sa netačnim, nepotpunim, nepreciznim i pogrešnim podacima.
g. Pokušati otvoriti više naloga (profila)
h. lažno se predstaviti i predstaviti se u ime druge osobe, uključujući i predstavljanje kao naš zaposleni ili bilo koje drugo lažno predstavljanje.
i. Unositi, upisivati i povezivati sa našim sajtom, Probaj Besplatno brendom i našim društvenim mrežama, linkove koji vode ka drugim komercijalnim sajtovima.
j. Sakupljati podate o našim članovima za komercijalne i druge svrhe, koje nisu odobrene ovim Ugovorom
k. Lažno se predstaviti kao naš agent, partner ili saradnik i trećim licima nuditi usluge u ime i za ime Probaj Besplatno.
l. Pokušati da neovlašćeno pristupite našim kompjuterskim sistemima ili preduzmete bilo koju aktivnost koja na neki način ometa, smanjuje kvalitet ili šteti na bilo koji drugi način radu našeg sajta i usluga.
m. Unositi i postavljati podatke i materijal koji je klevetnički, preteći, vređajući, nepristojan ili na bilo koji način ugrožava drugog člana, partnera ili klijenta Probaj besplatno brenda, ili na bilo koji način krši zakon.
n. Saglasni ste da vaše članstvo, u bilo kom smislu, ne stvara bilo kakav vid agencije, partnerstva ili radnog odnosa sa našim programom ili našim drugim članovima, klijentima, partnerima i saradnika.

Zadržavamo pravo da, bez najave po sopstvenom nahođenju i potrebama, promenimo Kodeks ponašanja.
Svako nepoštovanje Kodeksa ponašanja, znači i ukidanje naloga, oduzimanje svih bodova i drugih beneficija. Probaj Besplatno će u vezi sa ovim, preuzeti sve potrebne pravne radnje.


3. KORIŠĆENJE NAŠE USLUGE – NAŠE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

a. U slučaju Vaše saglasnosti sa ovim Ugovorom, dajemo Vam pravo (ograničeno, opozivo i neekskluzivno) pristupa našem sajtu i korišćenje naših usluga, na način i u svrhe koje su izričito definisane i dozvoljene ovim Ugovorom.
b. Prikupljanje, obrada i druge aktivnosti nad vašim ličnim podacima su detaljno opisane u našoj Politici privatnosti, koja je sastavni deo ovog Ugovora.
c. Ulažemo velike napore da čuvamo i štitimo vaše podatke. Međutim, ne možemo uvek predvideti tehničke i druge poteškoće koje mogu dovesti do problema sa prikupljanjem i gubitkom. Ne možemo preuzeti odgovornost za tačnost, brisanje, neizvršenje ili neuspeh u skladištenju bilo kakvih podataka članova, sadržaju ili postavkama sajta.
d. Obavezujemo se da vaše lične podatke nećemo prosleđivati trećim licima, osim ukoliko iste nije potrebno dati po naredbi suda.
e. Obavezujemo se da ćemo na sve prijavljene nepravilnosti, smetnje i druge poteškoće reagovati i popraviti u najkraćem mogućem roku. Molimo da nam ovakve probleme prijavite na korisnici@probajbesplatno.rs
f. Ulažemo napore u zaštitu našeg brenda i poslovne politike, koja uključuje striktno definisanu komunikaciju ka članovima. Koristićemo sva pravna i legalna sredstva da zaustavimo bilo koje treće lice da se lažno predstavlja kao deo probaj besplatno brenda radi prevare i nasamarivanja naših članova. Molimo vas da nam prijavite sve ovakve nepravilnosti putem maila na korisnici@probajbesplatno.rs

4. REGISTRACIJA

Da biste postali član probaj besplatno morate popuniti tzv. Registracioni upitnik, kreirati korisničko ime i lozinku. Ulazni upitnici su Generalni upitnik (upitnik o opštim podacima) i Upitnik izabrane kategorije. U generalnom upitniku nam morate dostaviti važeće lične informacije. U Upitniku izabrane kategorije ćete nam dostaviti informacije vezane za Vaše navike o kupovini, Vašem domaćinstvu, hrani i piću, nezi i kozmetici i deci, koje brendove volite, šta konzumirate. Vaše informacije ćemo zadržati sve dok je Vaš profil aktivan.

Generalne podatke možete izmeniti ili ažurirati povremeno, kada otključamo podatke za izmenu/korekciju podataka. U trenutku pristupanjem stranici Vaš Profil, pod oznakom Profil, možete izmeniti ove podatke. Zatvaranje sistema za izmenu ovih podataka je potrebno u trenutku obrade podataka i pripreme Probaj Besplatno kutije koja stiže na Vašu adresu. Na taj način obezbeđujemo da kutija za Vas stigne na pravu adresu. Ukoliko je pak potrebno da neki od generalnih podataka promenite u trenutku kada su oni zaključani za izmenu, molimo Vas da nam pošaljete mail na servis@probajbesplatno.rs

Najviše dva puta godišnje ćete dobijati podsetnik za ažuriranje podataka unetih u okviru kratkih upitnika izabranih kategorija, te ste u obavezi da iste proverite i izmenite prema trenutnoj situaciji/tačnosti.

Moguće je registrovati samo jedan nalog/profil na celokupnoj poštanskoj adresi i broju mobilnog telefona. Ovo pravilo je uvedeno radi smanjenja zloupotreba i kreiranja lažnih i nepostojećih članova. Ukoliko se nekom od članova profil blokira zbog kršenja Kodeksa ponašanja, Pravila i uslova korišćenja i Politike privatnosti, sa ovim kriterijumima neće moći da se otvori novi profil, odnosno novi član. Ukoliko imate ovakav problem pri registraciji, možete nas kontaktirati putem maila korisnici@probajbesplatno.rs


5. GAŠENJE PROFILA

Ukoliko se odlučite da ugasite svoj profil na našoj stranici ili ne želite da budete naš član i koristite sve beneficije članstva, to možete uraditi u bilo kom trenutku, izborom opcije Obrišite nalog, u donjem delu stranice Moj profil.

Vašom saglasnošću, znači da razumete i slažete se da, zatvaranjem (odnosno deaktiviranjem) vašeg Profila, prestaje i Vaše pravo na probaj besplatno program, ostvarene poene i druge trenutne i buduće beneficije. Svi poeni, prikupljeni na vašem nalogu, biće poništeni u trenutku kada izaberete opciju Obrišite nalog.

Izborom ove opcije, vaš profil i svi podaci, uključujući i poene, biće izbrisani.  


6. SLANJE I SADRŽAJ probaj besplatno KUTIJE

Kao naš registrovani član, bićete u mogućnosti, da povremeno, bez naplate, potpuno besplatno, dobijete na kuću adresu probaj besplatno kutiju sa proizvodima ili promotivnim uzorcima proizvoda ili vaučerima za korišćenje određenih usluga i proizvoda (u daljem tekstu „Uzorci“) koji su Vam omogućeni od strane naših klijenata, proizvođača i distributera ovih proizvoda ili usluga. Ovi Uzorci su isključivo za ličnu upotrebu, nekomercijalni i za svrhe testiranja i evaluacije. Saglasni Ste da nećete uzorke koristiti u druge svrhe i deliti ga van svog domaćinstva.

Saglasni Ste da sadržaj, koji Vam je prezentovan kao deo naše Usluge, jeste zaštićena intelektualna svojina i u vlasništvu je fizičkog ili pravnog lica koji nam ga je ustupio za realizaciju naše Usluge.

Razumete i slažete se da ne možemo garantovati učestalost i sadržaj vaše personalizovane probaj besplatno kutije. Razumete i slažete se da su dostupni uzorci deo trenutnih kampanja, dostupnost kod proizvođača, deo istraživanja tržišta i trenutnih mogućnosti na tržištu.

Mi nismo odgovorni za kvalitet i druge karakteristike uzoraka. I pored našeg ogromnog truda da ispoštujemo specifične zahteve Vašeg profila, odgovorni ste da ne koristite bilo koji od uzorka proizvoda kako ne bi došlo do bilo kakve povrede ili štete, računajući na bilo kakvu neželjenu reakciju, bolest, povredu ili smrt kao posledicu bilo kakve alergije ili stanja koje imate. Slažete se da ćete pre upotrebe pročitati sve opise i sastav proizvoda, uputstva i napomene ispisanih na pakovanju proizvoda ili priloženih uz proizvod u kutiji.

Niti jedan Uzorak nije obavezujuća ponuda za kupovinu, distribuciju ili poklanjanje robe, proizvoda i usluga, uključujući i bez ograničenja na Uzorke.
Zadržavamo da ograničimo i odredimo primaoca uzoraka, prema svom nahođenju i u sladu sa poslovnom politikom i poslovnom tajnom.

Na našem sajtu, po slanju uzoraka, biće vam dostupni podaci o poslatim uzorcima: fotografija i opis proizvoda. Razumete i saglasni ste da prikazane fotografije ne mogu precizno da prikažu stvarni izgled i boju, kao ni specifikacije i funkcionalnosti ih proizvoda/usluga. Opise i fotografije nam dostavljaju treća lica, a Vi ste saglasni da Ste odgovorni za procenu takvih opisa i da mi nemamo obavezu da proverimo i utvrdimo tačnost tih opisa.

Svi uzorci su Vam prosleđeni u izvornom stanju i mi ne dajemo garanciju za ispravnost, kvalitet, veličinu, izgled, specifikaciju, svrhu, funkcionalnost, bezbednost uzorka i njegovu tačnost i usaglašenost sa specifikacijom.

Saglasni Ste da svi naši zaposleni, partneri, kooperanti, klijenti nisu odgovorni i nemaju obavezu prema Vama u vezi sa poslatim uzorcima, promovisanim, pomenutim, opisanim, poslatim, ponuđenim na bilo koji način kroz našu uslugu.

Saglasni Ste da ćete na upitnike o uzorcima, proizvodima i vaučerima, dobijenim putem probaj besplatno Usluge, odgovoriti iskreno, tačno i detaljno.


7. EVALUACIJA UPITNIKA

Za svaki proizvod/uzorak proizvoda i vaučer koji dobijete u Probaj Besplatno kutiji, dobićete i Evaluacioni upitnik u kojem je potrebno da odgovorite na nekoliko pitanja u vezi sa Vašim mišljenjem i iskustvom o proizvodu, uzorku proizvoda ili vaučeru.

Nakon slanja Vaše personalizovane probaj besplatno kutije, kurirska služba će nam potvrditi da Vam je probaj besplatno kutija dostavljena. Po ovoj potvrdi, dobićete mail obaveštenja da se na Vašem profilu nalaze Evaluacioni upitnici koje je potrebno da popunite u narednih 10 dana. Ukoliko upitnike ne popunite u naznačenom roku, možete dobiti i negativne poene, pa i izgubiti status člana i Vaš profil biće blokiran. Vaš profil biće blokiran i u slučaju da ne popunite više od 2 upitnika na godišnjem nivou, isključujući upitnike koje niste popunili u opravdanim situacijama (što je potrebno naznačiti na kraju svakog upitika).

Saglasni Ste da ćete nam poslati vaše mišljenje o proizvodu kroz evaluacione upitnike, koje ćete popuniti iskreno, tačno i detaljno. Razumete i slažete se da nepopunjeni upitnici mogu dovesti do blokiranja Vašeg profila ili do ograničenja mogućnosti da dobijete narednu(e) probaj besplatno kutije sa uzorcima.

Saglasni Ste da podatke prikupljene putem Evaluacionih upitnika možemo da sakupljamo, obrađujemo i obrađene prosledimo našim klijentima radi prikaza situacije na tržištu, a sve u skladu sa Politikom privatnosti.

Saglasni Ste da možemo iskoristiti Vaše povratne informacije, predloge, komentare, ocene i ideje za, uključujući, ali ne ograničavajući se na, buduća unapređenja usluge i našeg sajta.


8. PROIZVODI ZA BEBE I DECU. REGISTRACIJA NALOGA I EVALUACIJA PROIZVODA

SAGLASNI STE DA ĆETE PRILIKOM REGISTRACIJE PRISTUPITI KATEGORIJI „BEBE I DECA“ SAMO I ISKLJUČIVO AKO STE RODITELJ DETETA MLAĐED OD 12 GODINA. DA ĆETE TOM PRILIKOM ODGOVORNO ISTUPITI U TESTIRANJU I POVRATNOJ INFORMACIJI O UZORCIMA DOBIJENIM U probaj besplatno KUTIJI.

Prilikom registracije, za kategoriju Bebe i deca, mogu se prijaviti isključivo roditelji dece uzrasta do 15 godina. Osim (budućih) roditelja nećete biti u mogućnosti da dobijete proizvode ove kategorije putem probaj besplatno programa.
U skladu sa zakonom, isključivo roditelj odlučuje o tome da li želi i koje proizvode će dobiti putem probaj besplatno. Isključivo roditelj može zahtevati da na kućnu adresu dobije proizvod/uzorak proizvoda za bebe i decu na kućnu adresu, isproba tako dobijene proizvode i popuni evaluacioni upitnik.
Roditelji imaju pravo da ne probaju određeni proizvod za bebe ili decu. Roditelji nisu u obavezi da popune evaluacione upitnike ukoliko smatraju da bi korišćenje proizvoda/uzoraka iz probaj besplatno kutije, na bilo koji način ugrozilo zdravlje njihovog deteta. Potrebno je da označe razlog zbog kojeg ne žele da probaju poslati proizvod kako se ne bi ponovilo da u našoj kutiji uzoraka ponovo dobiju proizvod koji im ne odgovara.


9. BODOVI

Registracijom na probaj besplatno sajtu, a Vašom saglasnošću za ova Pravila i uslove korišćenja, prihvatate i naš sistem sakupljanja bodova.

Poeni se dodeljuju za razne aktivnosti koje svrstavamo u dve grupe:

I – Definisani ovim Pravilima i Uslovima korišćenja (redovne aktivnosti). Lista ovih aktivnosti i njena vrednost u bodovima objašnjeni su u nastavku.
    • Prijava u probaj besplatno bazu članova nakon slanja prve probaj besplatno kutije: 20 bodova
    • Praćenje i povezivanje naše stranice na društvenim mrežama: 5 bodova po zapraćenoj društvenoj mreži
     • Svaki prijatelj koji se registruje preko vašeg linka, koji vodi ka Probaj Besplatno registracionoj stranici, nakon prve probaj besplatno kutije: 15 bodova
II – Vanredni, vremenski ograničeni, bodovi (Bodovi koje možete sakupiti realizacijom pojedinih aktivnosti u određenom vremenskom periodu, naznačenom na našem sajtu)
     • Prijava u 
probaj besplatno bazu članova pre slanja prve probaj besplatno kutije: 50 bodova
     • Svaki prijatelj koji se registruje preko vašeg linka, koji vodi ka 
probaj besplatno registracionoj stranici, a pre slanja prve probaj besplatno kutije: 15 bodova
     • Popunjeni evaluacioni upitnik o proizvodima u probaj besplatno besplatno kutiji: 100 bodova   

*Vanredni, vremenski ograničeni bodovi će se menjati po potrebi, odnosno po definisanju aktivnosti koje će se nositi određeni broj bodova. Vrednost ovih bodova biće naznačena u ovom Pravilniku, na probaj besplatno profilima društvenih mreža, kao i na našem sajtu, a u vanrednim situacijama i putem News lettera.

Sakupljeni bodovi se ne mogu zameniti za novac, njihovim sakupljanjem možete obezbediti status Eksperta, koje vam donosi dodatne pogodnosti i benefite.
Sakupljeni poeni su isključivo vaši, ne možete ih preneti na drugo lice.
Prihvatanjem ovog Pravilnika, saglasni Ste sa predstavljenim načinom prikupljanja bodova, ali isto tako i definisanim uslovima u kojima bodove možete izgubiti.
Ulažemo napore da obezbedimo sigurnost Vaših podataka i osiguramo dodelu bodova prema ovom Ugovoru. Molimo Vas da proveravate detalje na svom profilu, kako biste bili sigurni da su Vam bodovi ispravno dodeljeni. Ukoliko smatrate ili sumnjate da Vam nije dodeljen adekvatan broj poena, molimo Vas da nam pošaljete mail na korisnici@probajbesplatno.rs

probaj besplatno zadržava pravo da prati svaku aktivnost članova vezanu za sistem dodele bodova. Ukoliko korisnik prekrši odredbe ovog Ugovora i ukoliko njegove aktivnosti na našem sajtu ukazuju na prevaru, zloupotrebu, sumnjivo ponašanje ili ukoliko se sumnja da se korisnik lažno predstavlja ili koristi profil u ime trećeg lica, a sve u svrhu prikupljanja bodova radi dostizanja Ekspert statusa, zadržavamo pravo da koristimo sve, zakonom dozvoljene načine, kako bismo proverili njegov identitet. U slučaju da se gore navedene sumnje pokažu istinite, nalog korisnika će biti ukinut, a u retkim situacijama može biti pokrenut postupak protiv lica ukoliko je korisnik svojim aktivnostima oštetio treće lice ili probaj besplatno.
Zadržavamo pravo da, na bilo koji način, izmenimo uslove bodovanja.


10. STATUS EKPERT ČLANSTVA

Probaj besplatno će na vašu adresu poslati paket proizvoda/uzoraka koji odgovara vašem profilu i vašim izborom kategorija proizvoda koje želite da vam pošaljemo. Vašom registracijom, saglasni ste da ćete za proizvode koje vam pošaljemo, popuniti evaluacione upitnike, odnosno upitnike u kojima ćete oceniti proizvode koje smo vam poslali. probaj besplatno vam omogućava da, svojim aktivnostima na društvenim mrežama, osvojite dodatne bodove, ali te dodatne aktivnosti nisu od presudnog značaja za dostizanje Ekspert statusa.

Da biste postali Ekspert, potrebno je da ostvarite 1000 bodova, uz to da u kalendarskoj godini nemate više od 2 nepopunjene evaluacije (ne računajući evaluacije dečijih proizvoda, koji je roditelj odbio da popuni, iz opravdanih razloga – tačka 8).
Ovim članstvom ostvarujete pravo na sve trenutno postojeće beneficije. probaj besplatno daje sve od sebe da svojim članovima i klijentima ponudi najbolji kvalitet, zato nam je bitno da sa našim Ekspertima negujemo profesionalan odnos. probaj besplatno radi aktivno na programu beneficija i nagrada za aktivne Eksperte i one mogu podrazumevati:
• Ekskluzivne proizvode/uzorke
• Luksuzne proizvode
• Vaučere
• Besplatne usluge
• probaj besplatno online prodavnica
• Ostale beneficije koje su vremenski ograničene

Kada ostvarite 1.000 bodova, možete ih zameniti za Ekspert članstvo. Od tada sve dodatne bodove možete zameniti u našoj online prodavnici (tačka 11.). Kada jednom postanete Ekspert, broj Vaših bodova neće uticati na njega, ali ga možete izgubiti ukoliko:
• Ne popunite evaluacione upitnike u naznačenom roku (više od 2 upitnika godišnje)
• Na bilo koji način oštetite našeg klijenta, čiji ste proizvod/uzorak dobili u probaj besplatno kutiji ili drugi vid beneficija
• Prekršite kodeks ponašanja
• Prekršite Uslove korišćenja
• Vaše aktivnosti ukazuju na prevaru, zloupotrebu, sumnjivo ponašanje ili bilo kakve nezakonite zloupotrebe. Ukoliko se ove sumnje ustanove kao istinite, Vaš profil biće blokiran.
• Se ustanovi da se lažno predstavljate, odnosno da Vaši lični podaci nisu tačni

Vaši lični podaci mogu da se prikupljaju, obrađuju ili daju trećem licu ukoliko su u vezi sa probaj besplatno Ekspert programom beneficija. Tako će, na primer, karte za bioskop ili vaučer za kupovinu zahtevati da našim partnerima dostavimo Vaše ime i prezime i datum rođenja. Isporuka proizvoda iz naše online prodavnice će zahtevati Vašu adresu i broj telefona. Prihvatanjem ovih pravila i uslova korišćenja, saglasni Ste da prikupljamo, obradimo i prosledimo Vaše lične podatke trećem licu isključivo u navedene svrhe.
probaj besplatno Ekspert član ne može postati onaj član koji nije dobio ni jednu probaj besplato kutiju, odnosno nije učestvovao u evaluaciji proizvoda.
Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa Ekspert članstvom, možete ih postaviti putem maila na korisnici@probajbesplatno.rs11. probaj besplatno ONLINE PRODAVNICA

Članovi sa statusom Eksperta imaju mogućnost da prikupljene bodove zamene za neki od proizvoda i/ili usluga iz probaj besplatno online prodavnice.

Svaki proizvod, predstavljen u našoj online prodavnici ima svoju „cenu“ izraženu u bodovima. Broj naznačenih bodova biće oduzet sa Vašeg naloga istog momenta kada odaberete opciju „kupi“ određeni proizvod. Svaka kupovina je konačna i kupljeni proizvod ne može biti vraćen i zamenjen za odgovarajući broj bodova.

Ukoliko u trenutku kupovine postoje tehnički problemi, proizvod više nije dostupan ili kupovina nije moguća iz drugi opravdanih razloga, broj bodova (cena izabranog proizvoda) neće biti skinuta sa Vašeg naloga i dobićete obaveštenje o razlozima zbog kojih kupovina nije moguća.

Zadržavamo pravo da definiše iznos bodova za svaki proizvod iz online prodavnice, određuje akcijska sniženja, daje popuste i menja „cenu“ proizvoda, bez dodatnog obaveštenja.

Ukoliko primetite bilo kakve smetnje, nepravilnosti ili imate dodatno pitanje u vezi sa ponudom i radom online prodavnice, molimo Vas da nas kontaktirate putem maila na ekspert@probajbesplatno.rs

Vaši lični podaci mogu da se prikupljaju, obrađuju ili daju trećem licu ukoliko su u vezi sa našom online prodavnicom. Tako, na primer, isporuka proizvoda zahteva da Vaše ime i prezime, adresu i broj telefona, prosledimo kurirskoj službi radi dostave kupljenog proizvoda. Prihvatanjem ovih pravila i uslova korišćenja, saglasni Ste da prikupljamo, obradimo i prosledimo vaše lične podatke trećem licu u navedene svrhe.


12. BLOKIRANJE NALOGA ČLANA

Probaj Besplatno poštuje i ulaže svoje napore da svojim članovima ponudi širok spektar beneficija, u zamenu za aktivnosti koje podrazumevaju da članovi popune evaluacione upitnike za proizvode koje su dobili putem Probaj Besplatno kutije. Probaj Besplatno će slati obaveštenja članovima samo onda kada smatra da je to neophodno za podrazumevane aktivnosti članova.

Kako neaktivnost članova, odnosno ne popunjavanje upitnika o poslatim proizvodima/uzorcima, znači i ne pridržavanje Pravila i uslova korišćenja, a ujedno i odstupanje od osnovnog Probaj Besplatno koncepta, Probaj Besplatno ima pravo da neaktivne članove blokira i zabrani pristup sajtu i beneficijama.

Neaktivan član podrazumeva neku od sledećih:
• Član koji se 12 meseci nije ulogovao na probaj besplatno nalog
• Član koji nije popunio nijedan evaluacioni upitnik prve poslate probaj besplatno kutije
• Član koji nije popunio evaluacije poslednje dve poslate probaj besplatno kutije
• Član koji se nije odazvao na obaveštenje i upit probaj besplatno, sa molbom da popuni upitnike na čekanju

Blokirani korisnik, odnosno korisnik čiji je nalog zatvoren, neće biti u mogućnosti da otvori novi nalog pod svojim imenom. Pored toga, moguće je imati samo jedan profil na poštanskoj adresi, pa ukoliko probaj besplatno smatra da je poslat zahtev za otvaranje profila sa istim podacima, ima pravo da taj zahtev odbije.


13. POZIVANJE PRIJATELJA I POVEZIVANJE PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Putem maila ili društvenih mreža, možete pozvati prijatelje da se učlane u probaj besplatno.

U okviru vašeg profila, naveden je jedinstven link sa unetim kodom koji je isključivo vezan za Vaš profil. Ovaj kod nam omogućava da ostvarite dodatne bodove za svakog prijatelja koji otvori nalog klikom na Vaš jedinstveni link.

Vaš jedinstven link možete prekopirati na neki od Vaših postova na društvenim mrežama ili poslati ga prijateljima putem maila, chat programima i slično.

Putem društvenih mreža, možete slati i fotografije sa Vašom prvom ili svakom narednom Probaj Besplatno kutijom. Tom prilikom Vas molimo da koristite sledeći tag #probajbesplatno / @probajbesplatno

Svako klevetanje, vređanje, komunikacija koja može naneti štetu ili predstavlja nelegalnu radnju, može dovesti do blokiranja profila na sajtu www.peobajbesplatno.rs . Takođe, u navedenim slučajevima možemo pokrenuti sve potrebne pravne aktivnosti.

Saglasni Ste da sadržaj koji plasirate putem društvenih mreža, mora biti adekvatan i u skladu sa ovim Ugovorom. Zadržavamo pravo da odbijemo, obrišemo, blokiramo i izmenimo sadržaj koji:
i) Je nezakonit, uznemirujući, klevetnički, uvredljiv, govor mržnje, preteći, štetan ili narušava privatnost drugog člana
ii) Napada ili ruši reputaciju drugog člana, proziva, vređa, podsmeva ili na bilo koji drugi način uznemirava drugog člana
iii) Sadrži materijal ili je iskazan rečima koje su pornografskog, seksualnog, etnički i nacionalno uvredljivog porekla, politički ili propagandni
iv) Sadrži nasilne, vulgarne, uvredljive ili slike golotinje
v) Narušava ili krši prava trećeg lica, uključujući, bez ograničenja, korišćenje pravima zaštićenog materijala, imena ili sličnosti sa trećim licima, bez odgovarajuće dozvole ili odobrenja. Koristeći oznake i zaštitne znakove trećih lica bez odgovarajuće dozvole ili odobrenja. Korišćenje i distribuiranje bilo kakvog materijala trećeg lica na nedozvoljen i način koji na bilo koji način krši obaveze poverljivosti (bez obzira da li su oni deo poslovne tajne ili ne).
vi) Je emitovan, prikazivan ili objavljen u bilo kom mediju, uključujući, bez ograničenja, televiziju, novine, časopise, knjige i filmove.
vii) Sadrži bilo koju reklamu, promotivni materijal, news letters ili bilo koju drugu vrstu masovne komunikacije ka trećim licima koja se nisu složila da primaju takav vid informacija.
viii) Ima za cilj promovisanje drugih komercijalnih sajtova i prodavnica radi prodaje robe, usluga ili plaćanja trećim licima za slične aktivnosti.
ix) Otkriva ili prepoznaje identifikaciju koja pripada vama ili trećoj strani
x) Otkriva bilo koje aktivnosti koje bi kršile lična prava drugih lica, uključujući, bez ograničenja i prikupljanje i deljenje informacija o drugima, bez njihove dozvole.
xi) Sadrži viruse i druge štetne datoteke, kodove i programe
xii) Krši bilo koji nacionalni zakon ili propis, slučajno ili namerno
xiii) Promoviše drogu, alkohol, ilegalne ili bilo koje drugo opasno ponašanje koje može dovesti do štete.
xiv) Objavljivanje detalja blokiranog člana
xv) Sav drugi sadržaj koji je neprimeren i u suprotnosti sa našim imidžom i reputacijom


14. INTELEKTUALNA SVOJINA

AUTORSKA I SVA DRUGA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PRAVA BAZE PODATAKA, ZAŠTITNIH ZNAKOVA I PRAVA NA DIZAJN U SVIM SLUČAJEVIMA BILI REGISTROVANI ILI NE) U VEZI SA SVIM MATERIJALOM KOJI SE NALAZI NA SAJTU (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, DIZAJN, TEKSTOVE, SLIKE, GRAFIKE, LOGOTIPE, INTERFEJS, SOFTVER, IZBOR I RASPORED) PRIPADAJU probaj besplatno I OSNIVAČKOJ KOMPANIJI DIDI&CO. DOO BEOGRAD.

Pod posebnim uslovima, regulisanim Ugovorima, zaposleni u probaj besplatno i saradnici imaju pravo na korišćenje određenog materijala, prema definisanom Ugovoru. Naši članovi, nemaju niti mogu dobiti prava nad bilo koji navedeni materijal.

U skladu sa navedenim, sadržaj celokupnog sajta, segmenata ili delova na sajtu ne može da se prodaje, kopira, modifikuje, reprodukuje, objavljuje, prenosi, distribuira, zloupotrebljava, koristi u komercijalne svrhe trećeg lica na bilo koji način, a bez prethodne pismeno date saglasnosti vlasnika sajta.

Izuzetak od ovog pravila je da navedete i priznate naš sajt kao izvor materijala i obavestite treća lica o našim Pravilima i uslovima korišćenja i Politici privatnosti.

Pored navedenog, dozvoljeno Vam je da čuvate i štampate sadržaj sajta isključivo za ličnu upotrebu, bez brisanja oznake porekla i bez povrede prava intelektualne svojine i drugih autorskih prava.

Sav materijal naših partnera i klijenata, ima svoja Pravila i uslov korišćenja, te se istih članovi probaj besplatno moraju pridržavati.

Ova odredba je uključena u Kodeks ponašanja, te svako kršenje iste, povlači i blokiranje člana i oduzimanje svih ostvarenih podova i beneficija, a probaj besplatno (osnivačka kompanija) ima pravo na sve potrebne pravne radnje, uključujući i zahtev za novčanom nadoknadom štete, nanete kršenjem ovog Pravilnika i Uslova korišćenja. Otvaranjem svog naloga, saglasni Ste da ćete poštovati navedena Pravila i uslove korišćenja, kao i da ćete preuzeti odgovornost u slučaju kršenja istih.


15. KONTAKTIRANJE OD STRANE PROBAJ BESPLATNO

U određenim situacijama probaj besplatno Vas može kontaktirati putem maila kako bi:
• Vam ukazali na vašu trenutnu situaciju članstva
• Vam predstavili dodatne pogodnosti kao člana sa statusom Eksperta
• Vas pozvali na pojedine događaje i/ili dešavanja
• Proverili tačnost vaših ličnih podataka
• Obavestili vas o statusu probaj besplatno kutije

Probaj Besplatno tim Vas može kontaktirati i putem telefona, u izuzetnim situacijama radi provere Vaših podataka, isporuke proizvoda iz naše online prodavnice ili drugim situacijama kada je ranije tako dogovoreno sa Vama. Pored nas, telefonom i SMS porukom, Vas može kontaktirati kurirska služba, radi dostave probaj besplatno kutije ili proizvoda iz probaj besplatno online prodavnice, ili ukoliko Ste prethodno informisani, neko od partnera radi uručenja nagrada i drugih beneficija.

UKOLIKO NISTE DRUGAČIJE OBAVEŠTENI, KONTAKTIRANJE OD STRANE TREĆEG LICA U IME PROBAJ BESPLATNO SMATRAJTE NELEGALNIM I PREVAROM I NIKAKO NE OSTAVLJAJTE SVOJE PODATKE TOJ OSOBI. MOLIMO VAS DA, UKOLIKO PRIMETITE TAKVU SITUACIJU, ISTU NAM PRIJAVITE, A MI ĆEMO PREDUZETI SVE POTREBNE PRAVNE RADNJE.

Naš mail: korisnici@probajbesplatno.rs


16. SERVIS I POMOĆ

U slučaju bilo kakvih problema sa registracijom, upitnicima i evaluacijama, profilom ili bilo kakvih drugih nepravilnosti ili potrebne pomoći, možete nas kontaktirati putem maila: korisnici@probajbesplatno.rs.
Naš tim će u najkraćem mogućem roku preduzeti sve korake da reši Vaš problem ili pruži potrebnu pomoć.


17. OGRANIČENA ODGOVORNOST

U skladu sa važećim zakonima, potvrđujete i slažete se da ni u kom slučaju, probaj besplatno, njegova osnivačka Kompanija, kao ni partneri i klijenti, neće biti odgovorni prema Vama ili drugoj osobi za neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili slično nastalu štetu, kao ni za naknadu štete u vezi sa gubitkom profita, gubitkom ili povredom privatnosti, sigurnosti podataka i neispunjavanje bilo koje obaveze koja može da nastane iz Vašeg članstva ili su u vezi sa kršenjem propisa ili bilo kojim drugim aspektom kršenja ovog ugovora, tačnošću sadržaja sajta, bez obzira na to da li je probaj besplatno obavešten o mogućnostima nastanka takve štete ili drugih poput kvara ili delikta.

Ovo pravilo uključuje, ali ne ograničava se na bilo koji akt dobre volje ili trud.

Ne garantujemo da su sajt probajbesplatno.rs, kao i sajtovi partnera i klijenata za koje postoje linkovi na sajtu probaj besplatno, slobodni od kompjuterskih virusa i drugih zlonamernih softvera. probaj besplatno nije odgovoran za preuzimanje materijala sa sajtova trećih lica, niti prihvatamo odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu pod uticajem virusa ili na drugi način preuzimanjem sadržaja sajtova trećih lica.


18. SIGURNOST VAŠIH PODATAKA

Preduzimamo mere i ulaže napore kako bi osigurao sigurno čuvanje svih vaših ličnih podataka. Koristimo Secure Socket Layer tehnologije (SSL) kako bismo dodatno zaštitili vaše podatke. Iako nam je zaštita vaših podataka prioritet, ne postoji sistem koji će obezbediti 100% zaštitu elektronskog čuvanja i prenosa podataka, te stoga ne možemo garantovati apsolutnu bezbednost.KONTAKT PODACI:

Didi&Co. Doo Beograd-Vračar
(Probaj Besplatno)
Beograd
Srbija
e-mail: office@probajbesplatno.rs
web: www.probajbesplatno.rs


PROBAJ BESPLATNO - PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA